Möte angående vattnet

Publicerad tisdag 29 jun, 10:41

Under mötet med beslutande styrelseledamöter och tillsyningsman, beslutades följande.

Den snabba, minst kostsamma plan A är att;

Kero pump kontaktas omgående för att se över kopplingar så att allt blir tätt, laga pumpen och installera en nivåvakt.

Foria kontaktas omgående för att slamsuga brunnen och därmed kontrollera om tillflödet hindras av slam i botten.

Plan B är att inledande kontakter kommer att tas med Länsstyrelsen och Telge Nät för att undersöka möjligheten att ta vatten från Vällingen.

Det blir en mer kostsam investering som endast kommer att bearbetas av styrelsen och läggas fram till nästa årsmöte.

Vi hoppas alla att plan A fungerar, men förbereder plan B.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.