Fortsatt arbete med vattnet

Publicerad onsdag 7 jul, 13:39

Tillsyningsmännen jobbar fortfarande tillsammans med Kero pump, med att få ordning på pumparna. Det finns måttliga mängder vatten att tillgå, tillflödet är inte optimalt.

Det finns tydlingen något fel på en backventil som gör att det kommer in luft i systemet och därmed minskar trycket.

Vi inväntar en offert som vi får ta ställning till.

Paralellt har det jobbats med plan B som inte verkar möta några stora hinder, uttaget av vatten direkt från sjön är tydligen ingen stor sak för Länsstyrelsen. Det innebär en större kostnad, frågan får bearbetas och presenteras på kommande årsmöte.

Vi hoppas att plan A ska fungera...

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.