ENKÄTSVAR VÄGAR

Publicerad lördag 5 dec 2020, 21:04

Av de svar som kommit in fördelar sig svaren enligt nedan;

Fråga 1 -14%

Fråga 2 -19%

Fråga 3 -67%

Några kommentarer från dem som har svarat:

-Som sommarboende anser jag att vägarna är godtagbara.

-Rusta upp alla vägar mot förhöjd avgift.

-Jag ser en upprustning av alla vägar som en investering.

-Potthål är naturliga farthinder.

-Avgiftshöjning accepteras för att hålla föreningens vägar i gott skick.

-Viktigt att rensa diken för en bra avrinning och därmed undvika potthål.

-Bra beläggning ger högre hastighet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.