Nyheter

Nu finns det vatten!

Efter mycket slit har nu Hannu lyckats få till det i pumphuset, så nu finns det åter vatten i våra ledningar. Det är fortfarande en backventil kvar att byta, det kommer en ny firma att göra. En allmän information som har gått ut är att det råder vattenbrist, så om vi fortsätter att vara försiktiga med uttaget av vatten så ska vi nog klara oss

Dålig tillrinning till brunnen

Tyvärr får vi inte in tillräckligt mycket vatten i brunnen så att det täcker den mängd vatten som förbrukas. Vår tillsyningsman Hannu jobbar på problemet och styrelsen har börjat planera för plan B, den plan som gör att vi i så fall kommer att ta vatten direkt från Vällingen. Information lämnas så snart vi har något nytt

Sommarvattnet avstängt

Båda sommarvattenledningarna är avstängda, men vatten finns att hämta vid pumphuset. En pump klarar inte av att förse alla med vatten utan att riskera att kvarvarande pump havererar. Vi inväntar Kero Pumps besked när de kan komma och åtgärda det som är trasigt

Bommen ska vara öppen

Styrelsen har mottagit ett mail från några fastighetsägare på Vackåstigen, där de säger sig ha beslutat att bommen som finns i början av Vackåstigen ska låsas. Det strider mot demokratisk ordning att ta sådana beslut utan att ha diskuterat det vare sig med styrelse eller årsstämma. Egenmäktigt förfarande kan aldrig accepteras

Förstärkning till Målargruppen...

Målerigruppen som håller på med arbetet på Ragnhillsborg behöver förstärkning, det tar väldigt mycket tid och kraft när det endast är ett fåtal personer som målar. Så för att få arbetet klart med förrådshuset, skrapningen är påbörjad men inte klar, behöver det komma in nya människor. Förrådet är den enklare delen, du kan stå på marken och skrapa och måla

Fortsatt arbete med vattnet

Tillsyningsmännen jobbar fortfarande tillsammans med Kero pump, med att få ordning på pumparna. Det finns måttliga mängder vatten att tillgå, tillflödet är inte optimalt. Det finns tydlingen något fel på en backventil som gör att det kommer in luft i systemet och därmed minskar trycket

Vatten avstängt

Kero Pump kommer i dag måndag och byter pump och tätar där det behövs. Vattnet kommer därmed att vara avstängt under dagen.

Malmbacken belagd

Malmbacken har fått sin beläggning och är därmed klar. Det ligger ett lager grus ovanpå beläggningen för att stabilisera, det kommer att försvinna bort när vi kör på vägen.

Vattnet är gång...

I dag har FORIA slamsugit brunnen, de fick upp 6 kubikmeter slam, det innebär att slamsugning av brunnen förmodligen inte har genomförts på mycket länge. Vattnet strömmar till så förhoppningsvis gick det att lösa vattenproblemet med plan A. Vi har fortfarande endast en pump, den nya kommer kommer att installeras av Kero pump under kommande vecka, men det finns vatten till både norra och södra sidan

I dag beläggs Malmbacken

I dag kommer Svevia att belägga Malmbacken, det kommer att medföra en del besvär med att ta sig in och ut på berörda vägar. Vi får tänka positivt, i morgon är det klart.

Möte angående vattnet

Under mötet med beslutande styrelseledamöter och tillsyningsman, beslutades följande. Den snabba, minst kostsamma plan A är att; Kero pump kontaktas omgående för att se över kopplingar så att allt blir tätt, laga pumpen och installera en nivåvakt. Foria kontaktas omgående för att slamsuga brunnen och därmed kontrollera om tillflödet hindras av slam i botten

Vattnet helt slut

Vattnet är helt slut i brunnen, inget vatten finns längre att hämta vid pumphuset.

Tyvärr, vattnet tog slut...

Vattnet tog slut och pumpen har gått torr igen, nu är vattenledningarna avstängda och vatten kan endast hämtas vid pumphuset. Återkommer med nytt besked så snart något nytt händer.

Vattnet fungerar....

Nu har Hannu fått ordning på sommarvattnet igen, men en pump är trasig och vattnet kommer att ta slut igen om inte alla hjälps åt med att begränsa uttaget av vatten. Att vattna träd och gräsmattor bör vi avstå helt ifrån, i övrigt gäller att vara måttlig. Håller vi det här kommer vi förhoppningsvis att klara åtminstone midsommar

Senaste nytt ang sommarvattnet

En av pumparna är trasig, Kero pump är kontaktad för översyn, beslut om åtgård lämnas när de varit på plats. Nivån i brunnen ligger på ca 2000 liter vilket inte räcker för båda ledningarna. Det finns fortfarande vatten att hämta vid pumphuset

Vatten vid pumphuset

Nu har Hannu lyckats laga pumpen så att det åter finns vatten vid pumphuset. Ledningarna är fortfarande avstängda, felsökning pågår.

Vattnet avstängt!!

Jobbet med pumparna gör att tillsyningsmannen kommer att stänga av vattnet helt och hållet för att kunna jobba vidare och om möjligt hitta felet. Gå till grannar med egna brunnar för att be om vatten till hushållet. Information lämas löpande på hemsidan

En pump är trasig...

En pump har gått sönder, tillsyningsmännen har stängt av den tillsvidare. Information kommer att lämnas löpande när nya besked finns. Det går fortfarande att hämta vatten vid pumphuset.

Ont om vatten...

Då vissa fastigheter saknar vatten helt och andra har endast dåligt tryck, avråder vi från bevattning. Det är viktigare att kunna koka sin potatis än att gräsmattan blir lite missfärgad. Gå gärna runt och titta utefter vattenledningen, ser du en vattenpöl så hör av dig till styrelsen

Datum klart för sopning

Torsdagen den 17 juni klockan 08.00 kommer arbetet med att sopa Malmbacken att starta. Ni som har bilar utmed den del av Malmbacken som ska beläggas ombeds att köra undan bilarna för att miminera risken för plåtskador.

Malmbacken

Inom 14 dagar kommer sopning utav Malmbacken att genomföras, exakt datum meddelas när det är fastslaget, preliminärt besked är att det sker före midsommar. Så fort vi får ett datum kommer det att kommuniseras ut på olika sätt, hemsida och anslagstavlor används. Det kommer att sprätta grus åt sidorna vilket medför risk för bilarna som står parkerade utmed sina tomter

Vattenbrist!!

Hannu har undersökt anledningen till trycket i vattenledningarna är dåligt, kan inte hitta något direkt fel. Han har kollat pumphuset, fyllt på hydroforen med luft, men kommer att köpa in en kompressor, den som sitter där nu sjunger på sista versen. En uppmaning till alla är att kolla efter läckage och meddela styrelsen om man ser något
Nyheter

Årsmötesprotokoll finns nu att läsa

Nu finns årsmötesprotokollet upplagt under dokument, mappen 2021 Årsmöte. På mötet beslutades att årets avgift skulle vara betald senast 30 juni, aviseringar kommer inom kort. Årsavgiften bestämdes till 3

Nya vattenprover

Nya vattenprover har tagits och svaren finns i Dokument , Vattenanlys Vällingen / Sommarvatten.

Torrdasset är sålt!

Nu har torrdasset fått en köpare och därmed tas erbjudandet om köp bort.

Senaste nytt om Sommarvattnet

6 april 18:15 Nu fungerar sommarvattnet i hela området!! 4 april 11:15 Tillsyningsmännen vill att alla håller utkik efter läckande ledningar och meddelar styrelsen så snart man ser något. Fortfarande fungerar inte vattnet på Grönstedtvägen och Glimmervägen. Halva Malmbacken saknar också vatten

Städdag våren 2021

Vårens städdag är planerad att äga rum den 24 april 2021, samling och anmälan sker kl 10:00 vid respektive område. Dagen kan komma att ställas in med kort varsel pga restriktioner, det meddelas på hemsidan. För vidare information om områdesindelning och övrig information, ber vi dig logga in och läsa vidare under Dokument, Information

Sommarvatten 2021

Skärtorsdagen den 1 april 2021 planerar vi att sätta på sommarvattnet. Avvikelse från planerat datum kan komma att ske, det kommer att med kort varsel meddelas på hemsidan. För vidare information ber vi dig logga in och läsa under Dokument, Information.

Torrdasset vid Ragnhildsborg

Nu finns bilder på dasset...

Uppmaning...

Styrelsen uppmanar alla som har en båt liggande vid uppställningsplatserna att märka dem med fastighetsbetäckning. Vidare kan påminnas om att det finns ett dokument som gäller hur båtplatserna ska anvädas. Den ligger i mappen instruktioner och regler och skrevs 2018-10-02

ENKÄTSVAR VÄGAR

Av de svar som kommit in fördelar sig svaren enligt nedan; Fråga 1 -14% Fråga 2 -19% Fråga 3 -67% Några kommentarer från dem som har svarat: -Som sommarboende anser jag att vägarna är godtagbara. -Rusta upp alla vägar mot förhöjd avgift. -Jag ser en upprustning av alla vägar som en investering

RISTIPPEN

Ristippen är stängd! Platsen är tillfälligt avstängd för vidare tippning i avvaktan på att Mellanskog kommer med en större maskin för flisning. Tippning har skett otillåtet på platsen av träd, stubbar, stora stenar och pressening. Hummelmora Gård kommer att hyras in för bortforsling av material som Mellanskog inte kan hantera
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.