Logga in

Välkommen till Vackå Vägförening

Vackå Vägsamfällighet består av 77 fastigheter, cirka hälften är fastboende och hälften fritidsboende.Föreningen drivs i egen regi, allt underhåll bekostas av oss medlemmar själva,

utan något bidrag från stat eller kommun. Vi är därför måna om att de som besöker oss följer de anvisningar som finns uppsatta vid våra infarter till områdena.

Där finns i dag skyltar som talar om att Parkeringsförbud gäller i hela området och att P service är det bolag som är anlitat för att bevaka att ingen otillåten parkering förekommer.

Självklart gäller Allemansrätten som ger dig tillåtelse att gå eller cykla inom vårt område utan att be om lov.

I Allemansrätten finns också angivet att du inte får störa eller förstöra. Det är störande att slå upp tält och göra upp eld, vårt område är inte tillräckligt stort för att man ska kunna campa utan att grannarna både ser och hör er. Att fiska från våra stränder och bryggor är inte tillåtet, endast medlemmar har fiskerättigheter.

I Allemansrätten finns också anvisningar om att du ska ta med ditt skräp hem. Vi har endast privata sopkärl i området. Vidare ska du hålla din hund kopplad och ta hand om dess avföring.

Övrig information finns att hämta på Svenska Turistföreningen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.