Sommarvattnet är påkopplat !

Publicerad torsdag 18 apr 2019, 10:57

Sommarvattnet är nu påkopplat. Vi vill då påminna om att kontrollera alla kranar. Om ni ser något som kan tyda på en läcka, kontakta genast någon av tillsyningsmännen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under rubriken Kontaktpersoner.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.