Nyheter

Påminnelse on höstens städdag 2019-10-19

Kallelse till höstens städdag är upplagd under DOKUMENT, mappen Övrig information

Nya dokument på hemsidan

Idag, 2019-09-24, har 2 dokument lagts upp på hemsidan under hurudrubriken DOKUMENT och kan läsas av medlemmar som loggat in: - Styrelseprotokoll nr 10 i mappen Protokoll - Infobrev till medlemmar 23 sept 2019 i mappen Övrig information.

Vattenanalys 2019

Analysdokument från analys av sommarvattnet 2019-08-12, har lagts upp i mappen Övrig Information under huvudmappen DOKUMENT. 4 dokument är upplagda, 3 från provtagningsställena och 1 som beskriver analysresultaten. // Styrelsen VVF.

Höstens städdag, 19:e okt. 2019

Höstens städdag har beslutats till lördag den 19:e oktober 2019, kl. 10:00 - 13:30. Styrelsen VVF.

Rundflyg med Helikopter

HeliAir Helikopter kommer till Vackå Fotbollsplan Torsdag 1:a augusti kl. 15:30 Kostnad 300 kr per person, ingen platsbokning behövs

Protokollet från Årsstämman 2019-06-09

Protokollet från Årsstämman 2019-06-09 är nu upplagt på Hemsidan under rubriken Dokument / Protokoll och ät tillgängligt för medlemmar som loggat in på densamma.

Bilagor till Årsstämman 2019

Hej Nu finns alla relevanta dokument inför Årsstämman upplagda i mappen "Bilagor till Årsstämman 2019" på hemsidan under huvudrubriken "Dokument". Dokumenten är tillgängliga för medlemmar som loggat in på hemsidan. // Styrelsen

Årsstämma 2019-06-09

Föreningens stadgeenliga Årsstämma kommer att hållas den 9:e juni 2019 med början kl 10:00 vid Ragnhildsborgslokalen. Kallelse till stämman kommer att skickas ut med brev och e-mail enligt stadgarna och tidigare beslut.

Fisketävlingen på badberget 30/5 2019.

Välkomna till årets fisketävling som hålls traditionsenligt på Kristi Himmelfärdsdagen, som i år infaller den 30:e maj. Platsen är Badberget i slutet på Vackåstigen. Vi startar med anmälan kl

Protokoll från extrastämman och de uppdaterade stadgarna

Det justerade protokollet från extrastämman 2019-04-13 är nu inlagt under rubriken Dokument/Protokoll och de uppdaterade stadgarna är inlagda under rubriken Dokument / Förslag till nya stadgar. (Justeringarna till protokollet är godkända via e-mail).

Sommarvattnet är påkopplat !

Sommarvattnet är nu påkopplat. Vi vill då påminna om att kontrollera alla kranar. Om ni ser något som kan tyda på en läcka, kontakta genast någon av tillsyningsmännen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under rubriken Kontaktpersoner.

Uppfräschning/ommålning av Ragnhildsborg.

Som ni kanske har noterat, skulle vår föreningslokal behöva en uppfräschning/ommålning. Vi behöver därför några frivilliga som kan ställa upp och göra detta någon gång under försommaren. Vi kommer att, på städdagen, ställa frågan och hoppas då att några av er kan anmäla sig för att vara med och skrapa, tvätta och måla om Ragnhildsborgslokalen

Kallelse till extrastämma.

Du som är medlem i Vackå Vägförening kallas till extrastämma i Vackå vägförening 2018-04-13 kl. 13. 00 Ragnhildsborg

Inbjudan till vårens städdag !

Hej, Våren verkar ha kommit så sakteliga så vi inbjuder härmed till vårens städdag, Vårens städdag är planerad till lördagen den 13:e april 2019, kl. 10:00 – 12:45. OBS tiden och tag med bågsåg, kratta, röj-yxa, häcksax, handskar etc

Stäng alla kranar !!

En viktig påminnelse. År 2016 tog årsstämman beslut att alla skall stänga sina egna kranar senast 31 mars. Vänligen se till att detta är gjort snarast !! Detta för att tillsyningsmännen skall få tid att provtrycka sommarvattensystemet innan vattnet sätts på

Lathund för att stänga fritidshuset för vintern

Hej, Vi har lagt upp en lathund som ett försäkringsbolag har gett ut för att stänga sitt fritidshus för vintern. Dokumentet som heter "Så undviker du skador på fritidshuset" ligger i mappen Övrig information under huvudrubriken Dokument på hemsidan. // Styrelsen

Regler för föreningens bryggor och båtuppställningsplatser.

Regler för föreningens bryggor och båtuppställningsplatser Föreningen har begränsat antal brygg- och båtuppställningsplatser till medlemmarnas förfogande. Platserna är numrerade och får endast användas av den medlem som är registrerad på respektive nummer i föreningens medlemsregister. För att få tillgång till en numrerad brygg- och/eller uppställningsplats så krävs att medlem kontaktar styrelsen genom brev i föreningens brevlåda vid Ragnhildsborg eller e-post till styrelsen@vacka

Uppdatera lista på båtplatser

En uppdaterad lista på Båtplatser har lagts in under rubriken Dokument, underrubrik Övrig information

Nya vattenprover av sommarvattnet

Vattenprover av sommarvattnet har testats av ett vattenlaboratorium och resultatet finns nu upplagt under Dokument, underrubrik Övrig information. Proven har tagits på 3 olika ställen i området. Resultatet är mycket bra och vattnet får bedömningen :Tjänligt

Båtar på båtuppläggningsplatserna

Båtar får inte ligga vid båtplatserna året runt. I samband med att Telge Nät ska gräva på båtplatsen nedanför Malmbacken i augusti, så har vi blivit uppmärksammade på att flertalet båtar ligger kvar på land och förhindrar arbete där. Dessa måste snarast komma i vattnet eller transporteras bort

Årsstämmoprotokoll

Det justerade protokollet från årsstämman 2018-06-17 är nu upplagt på hemsidan under rubriken Dokument - Protokoll och kopior är uppsatta på Föreningens anslagstavlor. (Justeringarna är gjorda och godkända via e-mail av justeringspersonerna)

Föreningens årsstämma 2018

Föreningens stadgeenliga årsstämma kommer att hållas den 17:e juni 2018 med början kl 10:00 vid Ragnhildsborgslokalen. Kallelse till stämman kommer att skickas ut med brev enligt stadgarna.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.